Upravit stránku

Evropský sociální fond

V roce 2017 nám byl schválen projekt – „Vzdělávání zaměstnanců PETROF, spol. s r. o. a partnerů“. Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň a kompetence zaměstnanců společnosti PETROF a jejich partnerů – SAMEK TRUHLÁŘSTVÍ – INTERIÉRY s.r.o. a Václav Samek OSVČ. Podpora z fondů EU je rozdělována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


Evropský FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

V červenci roku 2016 byla ve společnosti PETROF zahájena realizace projektu „INOVACÍ VÝROBY KE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PETROF“, spol. s r.o., RČ: CZ.01.102/0.0/0.0/15_014/0000367. Předpokládaným datem ukončení projektu je červen 2017. Cílem tohoto projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy PETROF díky zásadní produktové a procesní inovaci, která umožní firmě vyrábět nově vyvinuté modely klavírů a pianin v potřebné kvalitě. Pro tyto účely dojde k pořízení 2 CNC obráběcích center (5-osého stroje na dřevovýrobu a 3-osého stroje pro opracování litiny), díky kterým bude moci PETROF vyrábět nově vyvinuté modely s potřebnou přesností a tedy i v nezbytné kvalitě. Nové stroje tak ve výrobním procesu nahradí doposud převládající ruční práci, při které není možné potřebné přesnosti dosáhnout. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V březnu roku 2017 byla ve společnosti PETROF zahájena realizace projektu „INOVAČNÍ VOUCHER - VÝVOJ METODIKY A MĚŘENÍ PSYCHOAKUSTICKÝCH PARAMETRŮ HUDEBNÍHO NÁSTROJE, RČ: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008556. Předpokládaným datem ukončení projektu je listopad 2017. Cílem projektu je spolupráce žadatele a organizace pro výzkum a šíření znalostí VÚTS, a.s. prostřednictvím inovačního voucheru v oblasti vývoje metodiky měření a hodnocení psychoakustických parametrů zvukové kvality hudebních nástrojů (včetně vývoje nastavení řízení systému pro automatický stisk kláves) a v oblasti provedení měření dvou řad nástrojů na základě zpracované metodiky. Díky této spolupráci bude mezi oběma subjekty sdíleno potřebné know how tak, aby byly podpořeny inovační aktivity žadatele a byla podpořena jeho konkurenceschopnost prostřednictvím následného zavedení vyvinuté metodiky do výrobních postupů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V červenci roku 2018 byla ve společnosti PETROF zahájena realizace projektu „INOVAČNÍ VOUCHER - VÝVOJ SOFTWARU PRO HODNOCENÍ A POROVNÁVÁNÍ", RČ: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014382. Předpokládaným datem ukončení projektu je červen 2019. Cílem projektu je spolupráce žadatele a organizace pro výzkum a šíření znalostí VÚTS, a. s. prostřednictvím inovačního voucheru v oblasti vývoje a odladění softwaru pro hodnocení a porovnávání spektra nástrojů a v oblasti vývoje a odladění softwaru pro řízení automatického přehrávacího zařízení s ohledem na vyhodnocovací software. Oba vyvinuté softwary umožní firmě PETROF zjednodušit hodnotící proces zvukové kvality nástrojů a také umožní měření nástrojů ve výrazně větším množství. Díky této spolupráci mezi oběma subjekty dojde ke sdílení poznatků a know how tak, aby byly zintenzivněny inovační aktivity žadatele a byla podpořena jeho konkurenceschopnost prostřednictvím následného zavedení vyvinuté metodiky do výrobních postupů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V dubnu roku 2018 byla ve společnosti PETROF zahájena realizace projektu „POSÍLENÍ POZICE PETROF, SPOL. S R.O. NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH", CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013927. Předpokládaným datem ukončení projektu je prosinec 2021. Hlavním cílem projektu je umožnit firmě PETROF spol. s r.o. expandovat na nové zahraniční trhy a posílit postavení firmy na tzv. tradičních trzích. Expanze v oblasti zahraničního obchodu je v současné době klíčovým předpokladem pro posílení konkurenceschopnosti a celkového růstu firmy. Tohoto cíle bude dosaženo díky individuální účasti firmy na celkem 2 zahraničních veletrzích, přičemž výběr veletrhů je přímou reakcí na strategii firmy v oblasti jejího dalšího rozvoje a zahraničního obchodu. Projekt je realizován po dobu 3 let, přičemž je rozdělen do 2 etap.

V lednu roku 2019 byla ve společnosti PETROF zahájena realizace projektu „VÝVOJ PIANINA NOVÉ GENERACE", RČ: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015428. Předpokládaným datem projektu je prosinec roku 2022. Cílem projektu je vyvinout pianino nové generace s kompletně novým řešením ozvučného elementu. Výsledkem projektu bude generační obměna pianin, která nabídne zákazníkům kvalitní zvuk jak provedením, tak parametry, které budou splňovat nejnáročnější požadavky. Výstupem projektu bude prototyp pianina. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

V roce 2022 nám byl schválen projekt – „DIGITALIZACE PODNIKU PETROF, SPOL. S R.O.“. Cílem projektu je investice do zvýšení úrovně digitalizace podniku PETROF, spol. s r.o., a to prostřednictvím pořízení souboru ICT systémů, které pokryjí všechny výrobní, logistické i nevýrobní procesy ve společnosti. Realizací projektu dojde také ke zvýšení úrovně počítačové bezpečnosti. Podpora z fondů EU je rozdělována prostřednictvím Operačního programu "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

V roce 2021 nám byl schválen projekt ,,INOVAČNÍ VOUCHER – VÝVOJ PROTOTYPU SILENT SYSTÉMU FUNGUJÍCÍHO NA BÁZI FYZIKÁLNÍHO MODELOVÁNÍ“, RČ: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027612. Ukončení projektu bylo naplánováno na září 2022. Předmětem projektu je spolupráce žadatele a organizace pro výzkum VÚTS, a. s. na vývoji prototypu silent systému, který by fungoval na principu fyzikálního modelování, ověření technických možností keyscanu instalovaného pod klávesnicí a rozšíření stávajícího měřícího sw o možnost analyzovat zvuk tichých systémů. Díky této spolupráci bude zintenzivněna inovační činnost žadatele a díky začlenění výstupů do výrobního procesu vzroste také jeho konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti