Upravit stránku
GLOBAL_SKIP_TO_MAIN_CONTENT

Evropský sociální fond

V roce 2017 nám byl schválen projekt – „Vzdělávání zaměstnanců PETROF, spol. s r. o. a partnerů“. Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň a kompetence zaměstnanců společnsoti PETROF a jejich partnerů – SAMEK TRUHLÁŘSTVÍ – INTERIÉRY s.r.o. a Václav Samek OSVČ. Podpora z fondů EU je rozdělována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


Evropský FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

V červenci roku 2016 byla ve společnosti PETROF zahájena realizace projektu „INOVACÍ VÝROBY KE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PETROF“, spol. s r.o., RČ: CZ.01.102/0.0/0.0/15_014/0000367. Předpokládaným datem ukončení projektu je červen 2017. Cílem tohoto projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy PETROF díky zásadní produktové a procesní inovaci, která umožní firmě vyrábět nově vyvinuté modely klavírů a pianin v potřebné kvalitě. Pro tyto účely dojde k pořízení 2 CNC obráběcích center (5-osého stroje na dřevovýrobu a 3-osého stroje pro opracování litiny), díky kterým bude moci PETROF vyrábět nově vyvinuté modely s potřebnou přesností a tedy i v nezbytné kvalitě. Nové stroje tak ve výrobním procesu nahradí doposud převládající ruční práci, při které není možné potřebné přesnosti dosáhnout. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V březnu roku 2017 byla ve společnosti PETROF zahájena realizace projektu „INOVAČNÍ VOUCHER - VÝVOJ METODIKY A MĚŘENÍ PSYCHOAKUSTICKÝCH PARAMETRŮ HUDEBNÍHO NÁSTROJE, RČ: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008556. Předpokládaným datem ukončení projektu je listopad 2017. Cílem projektu je spolupráce žadatele a organizace pro výzkum a šíření znalostí VÚTS, a.s. prostřednictvím inovačního voucheru v oblasti vývoje metodiky měření a hodnocení psychoakustických parametrů zvukové kvality hudebních nástrojů (včetně vývoje nastavení řízení systému pro automatický stisk kláves) a v oblasti provedení měření dvou řad nástrojů na základě zpracované metodiky. Díky této spolupráci bude mezi oběma subjekty sdíleno potřebné know how tak, aby byly podpořeny inovační aktivity žadatele a byla podpořena jeho konkurenceschopnost prostřednictvím následného zavedení vyvinuté metodiky do výrobních postupů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V červenci roku 2018 byla ve společnosti PETROF zahájena realizace projektu „INOVAČNÍ VOUCHER - VÝVOJ SOFTWARU PRO HODNOCENÍ A POROVNÁVÁNÍ", RČ: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014382. Předpokládaným datem ukončení projektu je červen 2019. Cílem projektu je spolupráce žadatele a organizace pro výzkum a šíření znalostí VÚTS, a. s. prostřednictvím inovačního voucheru v oblasti vývoje a odladění softwaru pro hodnocení a porovnávání spektra nástrojů a v oblasti vývoje a odladění softwaru pro řízení automatického přehrávacího zařízení s ohledem na vyhodnocovací software. Oba vyvinuté softwary umožní firmě PETROF zjednodušit hodnotící proces zvukové kvality nástrojů a také umožní měření nástrojů ve výrazně větším množství. Díky této spolupráci mezi oběma subjekty dojde ke sdílení poznatků a know how tak, aby byly zintenzivněny inovační aktivity žadatele a byla podpořena jeho konkurenceschopnost prostřednictvím následného zavedení vyvinuté metodiky do výrobních postupů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V dubnu roku 2018 byla ve společnosti PETROF zahájena realizace projektu „POSÍLENÍ POZICE PETROF, SPOL. S R.O. NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH", CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013927. Předpokládaným datem ukončení projektu je červenec 2020. Hlavním cílem projektu je umožnit firmě PETROF spol. s r.o. expandovat na nové zahraniční trhy a posílit postavení firmy na tzv. tradičních trzích. Expanze v oblasti zahraničního obchodu je v současné době klíčovým předpokladem pro posílení konkurenceschopnosti a celkového růstu firmy. Tohoto cíle bude dosaženo díky individuální účasti firmy na celkem 2 zahraničních veletrzích, přičemž výběr veletrhů je přímou reakcí na strategii firmy v oblasti jejího dalšího rozvoje a zahraničního obchodu. Projekt je realizován po dobu 3 let, přičemž je rozdělen do 2 etap.