Domovská stránka Petrof O Petrofu Petrof Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Vyhledat nejbližšího prodejce
Výzkumná činnost má v PETROF poměrně dlouhou tradici. Pracoviště výzkumu bylo založeno počátkem šedesátých let a do r. 1989 se zabývalo hudební akustikou dechových, smyčcových a ostatních strunných nástrojů, dnes již pouze pian. Další oblasti zájmu jsou vibrace, analýza signálu, měření vlastností dřeva a kovů, vývoj speciálních měřicích metod atd.

V současné době společnost disponuje moderní a jednou z největších bezodrazových místností v České republice, ve které byl zahájen provoz na počátku roku 1995. Dále je zde k dispozici rozsáhlé měřicí vybavení pro snímání zvuku a vibrací, včetně prostředků k analýze signálu a experimentální modální analýze. Pozornost je rovněž věnována vlivu klimatu na materiálové vlastnosti rezonančního dřeva.

V posledním období je výzkumná činnost zaměřena na spolupráci s vysokými školami, výzkumnými pracovišti doma i v zahraničí, na přenášení výsledků základního výzkumu do aplikovaného výzkumu a jeho využití v praxi. Ve středu zájmu výzkumu stojí otázky tvorby numerických modelů jednotlivých částí piana ovlivňujících jeho akustické vlastnosti. K tomu jsou společně vyvíjeny měřicí metody, jež jednak umožní získat vstupní data pro numerické modely a také umožní posoudit platnost těchto modelů. Zároveň vyvinuté měřicí metody slouží přímo pro objektivní posuzování kvality naší výroby.

Empirické znalosti získané spoluprací výrobců a hudebníků v poslední době stále významněji doplňuje hudební akustika a technická fyzika. Rozvoj těchto oborů aktivně řeší související zdokonalování zvuku nástrojů.

Možné a velice nutné v této době je zkoumání vlivů změn použitých materiálů a technologií, a to jak z hlediska dlouhodobé stálosti, tak z hlediska akustických kvalit všech nástrojů.

Zkušenostmi předávanými z generace na generaci, zralostí, nadhledem s jistotou a současně úctou, oddaností a pokorou jsou možnosti výzkumu téměř nevyčerpatelné. Vzhledem k touze poznat nepoznané a objevovat nové kooperace mezi vědou a stavbou hudebních nástrojů, je tvůrčí práce založena na systematické činnosti rozšiřující správnost poznání, která vede k využití získaných poznatků tvorbě hypotéz v nových nebo podstatně zlepšených technologií přiváděných do praxe – výroby hudebních nástrojů.

Společnost Petrof chce pomoci zákazníkovi rozeznat kvalitní zboží – značku zaštítěnou výzkumem – tradici našich nástrojů vyrobených kvalifikovanými lidmi s mnohaletými zkušenostmi.

Komerční využití

Společnost Petrof svoji velkoobjemovou bezodrazovou měřící místnost využívá nejen pro akustické měření k dosažení co nejdokonalejší zvukové kvality svých vlastních nástrojů a jejich vyrovnanosti (při současném zachování typické barvy charakteru zvuku PETROF), ale zároveň ji pronajímá za velice příznivých podmínek jiným firmám, které si potřebují odzkoušet technické parametry svých výrobků, aby splňovali požadavky trhu i evropských norem ISO 3745-77.

Nedílnou součástí výzkumného střediska jsou Klimatotechnologické komory Feutron - jsou určeny pro ověřování, testování, vyhodnocování výzkumu, ale také pro užití v průmyslu pro kontrolu jakosti, klimatotechnologické zkoušky (např. lepidel – lepené spoje, odolnost laků, povrchové úpravy) výzkum vlivu teploty a vlhkosti na stavební materiály, průmyslové výrobky, vlivy na biologické procesy, vytvoření stresových teplotních stavů, urychlení doby stárnutí materiálů apod.
 

Spolupráce společnosti PETROF s vědeckými pracovišti

PETROF intenzivně spolupracuje s řadou vysokých škol, univerzit i výzkumných ústavů, např.:
výzkum a vývoj 1
výzkum a vývoj 2
Tisknout stránku
 

Galerie Petrof

Galerie Petrof   06
Galerie Petrof   04
Galerie Petrof   05
Galerie Petrof   03
Galerie Petrof   01

Slovo prezidentky

Zuzana Ceralova Petrofova, president of the companyJe mi ctí, že mohu pokračovat v tradici výroby skvělých pianin a klavírů, kterou započal můj prapradědeček již před 150 lety. V PETROFU se velmi snažíme, aby naše nástroje přinášely pianistům jen radost a potěšení a nadále svým romantickým kultivovaným zvukem rozechvívala srdce milovníků hudby po celém světě.
 
petrof-podpis-small.png
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
prezidentka společnosti
Prodej a servis
Evropa a Petrof
© Copyright 2013    |    PETROF, spol. s r.o    |    Na Brně 1955    |    500 06 Hradec Králové    |    ČESKÁ REPUBLIKA