Domovská stránka Petrof O Petrofu Petrof Výzkum a vývoj Petrof Vývoj nástrojů PETROF

Vývoj nástrojů PETROF

Vyhledat nejbližšího prodejce

Vývoj hudebních nástrojů

 
jak je známe dnes, prošel celými staletími. Každá generace hudebních nástrojařů vždy hledala způsob jejich zdokonalení. Touto cestou prošel nejen vývoj klavírů a pianin, ale i lidí okolo nich. Také se změnil charakter výroby, která se změnila z výroby řemeslné na průmyslovou. Již více než 53 let existence oddělení vývoje firmy PETROF je pouze krátký časový úsek v tomto úsilí, ale přesto představuje etapu, kterou nelze v historii vývoje klavírů a pianin pominout.

V prvopočátcích sám zakladatel firmy pan Antonín Petrof vnesl technická řešení klavírů a pianin PETROF jako své vlastní myšlenky do první řemeslné výroby. V dalším průběhu rozvoje firmy následovalo období, kdy veškeré změny a novinky v oboru realizoval opět sám nebo se svými nejbližšími spolupracovníky. Technický um se předával z generace na generaci. Významná změna nastala po znárodnění, kdy byl tento přirozený proces přerušen. Došlo ke spojení všech výrobců klavírů a pianin v tehdejším Československu a nastala situace, kdy bylo potřeba řešit přechod od výroby převážně řemeslné na výrobu průmyslovou.
 
Zároveň bylo třeba unifikovat konstrukce a technologie takovým způsobem, aby umožnily zvýšit produkci, která po druhé světové válce nestačila poptávce. Také bylo nutné utřídit charakteristické konstrukční a designové prvky tak, aby se staly typickými pro jednotlivé značky, pod kterými se tehdy nástroje vyráběly.
 
Proto bylo rozhodnuto tehdejším národním podnikem “Továrny na piana“ zřídit vývojové oddělení. Jeho činnost byla zahájena v roce 1954 v Hradci Králové. Konkrétním úkolem bylo po roce 1954 vytvoření sortimentu nových modelů klavírů a pianin značek PETROF, WEINBACH, FÖRSTER, RÖSLER a SCHOLZE.
 
Prvním cílem bylo vybudovat oddělení, v němž by konstruktéři spolu s vysoce kvalifikovanými dělníky zabezpečili, že vyráběné nástroje budou vynikající po stránce akustické, budou mít zdokonalenou konstrukci a vynikající tónové vlastnosti. Vývojovým oddělením postupně prošla řada nadaných pracovníků, kteří konstrukčně a technologicky vytvářeli prototypy nových nástrojů, ať už jako konstruktéři a technologové nebo jako dělníci.
 
Za všechny je třeba zmínit alespoň některé z nich: zakladatele a prvního vedoucího oddělení pana Josefa Pracha, konstruktéra pana Miroslava Tauchmana a posléze pokračujícího vedoucího pana Milana Klímu. V roce 1993 nastoupil do vývoje jako konstruktér pan Ing. Ivan Vaculík, který je od roku 1996 zároveň vedoucím oddělení.
 
V současnosti tedy činnost vývoje zahrnuje především vývoj a stavbu prototypů nových nástrojů, dílčí inovace, konstrukční úpravy, stavbu mistrovských klavírů P I Mistral, ale také například montáž elektronických doplňků do pianin a klavírů. Významnou součástí práce vývoje je v současné době také výroba exkluzivních a ojedinělých nástrojů.
 
V nedávné době to bylo například pestrobarevné hravé pianino pro děti ve tvaru stromu, Pianobar s vnitřním osvětlením a posezením pro 9 osob, nebo designérsky ojedinělý, mírně avantgardní „Jubilejní klavír“, vyrobený v roce 2004 při příležitosti 140 let založení firmy. V letošním roce vývoj Petrof postavil luxusní originální klavír P 210 pro pana Petera Kršáka podle jeho vlastního architektonického návrhu. Ihned po instalování klavíru v bratislavské residenci pana Kršáka byl nástroj hrán několika významnými slovenskými klavíristy.
 
Do dnešního dne vyrobilo oddělení vývoje od svého založení v r. 1954 cca 250 prototypů pianin a klavírů.
 
Nejnovějšími produkty vývojového oddělení jsou klavíry P 210 PasatP 194 Storm, o kterých je třeba se zmínit podrobněji.
Jubilejn klavr ke 140. vro zaloen firmy
P 210 pro pana Petera Kršáka
Petrof pianobar
Tisknout stránku
 

Slovo prezidentky

Zuzana Ceralova Petrofova, president of the companyJe mi ctí, že mohu pokračovat v tradici výroby skvělých pianin a klavírů, kterou započal můj prapradědeček již před více než 150 lety. V PETROFU se velmi snažíme, aby naše nástroje přinášely pianistům jen radost a potěšení a nadále svým romantickým, kultivovaným zvukem rozechvívaly srdce milovníků hudby po celém světě.
 
petrof-podpis-small.png
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
prezidentka skupiny PETROF
Manažerka roku 2014
Prodej a servis
Evropa a Petrof
Ocenění
 cgČESKÝ GOODWILL 2015  
1. místo v kategorii „TRADICE“  
firma-rokuFIRMA ROKU 2015
České podnikatelské stříbro
 superbrands CZECH SUPERBRANDS 2015
© Copyright 2016    |    PETROF, spol. s r.o    |    Na Brně 1955    |    500 06 Hradec Králové    |    ČESKÁ REPUBLIKA

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nezbytné pro fungování webu.