Domovská stránka Petrof O Petrofu Petrof Jakost a environment

Jakost a environment

Vyhledat nejbližšího prodejce

Politika společnosti pro oblast jakosti a environmentu

PETROF, spol. s r. o., přední světový výrobce pian, vychází z dlouhodobé tradice a vyhlašuje svoji vizi heslem:
 

PETROF - PIANA SVĚTOVÉ TŘÍDY

 
Vedení společnosti vydává tuto politiku jakosti a environmentu s ohledem na zákonné předpisy ČR. V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu vyhlašuje následující dlouhodobou koncepci politiky jakosti, zároveň se vedení společnosti zavazuje neustále zlepšovat svůj vztah k životnímu prostředí s použitím těchto principů:
  • Našim hlavním cílem je dodávat výrobky a služby v kvalitě, která naplňuje očekávání zákazníka. Kvalita požadovaná zákazníkem je prvořadým kritériem našeho výrobku.
  • Dodržovat všechny platné legislativní požadavky a současně požadavky všech zainteresovaných stran související s ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochranou.
  • Zvyšovat úroveň znalostí a povědomí zaměstnanců o vlivu činností společnosti na životní prostředí.
  • U zaměstnanců vytvořit vědomí vlastní odpovědnosti za kvalitu odváděné práce. Za kvalitu odpovídá každý zaměstnanec.
  • Prosazovat zásady ochrany životního prostředí směrem k dodavatelům.
  • Informovat zainteresované strany (zejména zákazníky, zaměstnance, obec) o významných krocích v oblasti životního prostředí.
  • Zavedený systém integrovaného managementu nejen udržovat, ale využívat k trvalému zlepšování procesů a tím dosahovat snižování nákladů všeho druhu. Všechno, co děláme, neustále zlepšujeme.
K podpoře výše uvedené politiky jakosti a environmentu se vedení společnosti zavazuje:
  • Pravidelně stanovovat konkrétní cíle jakosti a environmentu, sledovat a vyhodnocovat jejich plnění, případně stanovovat nápravná opatření.
  • Vytvářet všem zaměstnancům podmínky ke splnění těchto cílů a plánovat potřebné zdroje pro jejich plnění.
  • Preventivními opatřeními minimalizovat dopad činností společnosti na životní prostředí.
Tisknout stránku
 

Slovo prezidentky

Zuzana Ceralova Petrofova, president of the companyJe mi ctí, že mohu pokračovat v tradici výroby skvělých pianin a klavírů, kterou započal můj prapradědeček již před více než 150 lety. V PETROFU se velmi snažíme, aby naše nástroje přinášely pianistům jen radost a potěšení a nadále svým romantickým, kultivovaným zvukem rozechvívaly srdce milovníků hudby po celém světě.
 
petrof-podpis-small.png
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
prezidentka skupiny PETROF
Manažerka roku 2014
Prodej a servis
Evropa a Petrof
Ocenění
 cgČESKÝ GOODWILL 2015  
1. místo v kategorii „TRADICE“  
firma-rokuFIRMA ROKU 2015
České podnikatelské stříbro
 superbrands CZECH SUPERBRANDS 2015
© Copyright 2016    |    PETROF, spol. s r.o    |    Na Brně 1955    |    500 06 Hradec Králové    |    ČESKÁ REPUBLIKA

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nezbytné pro fungování webu.