Domovská stránka Petrof O Petrofu Petrof Jakost a environment

Jakost a environment

Vyhledat nejbližšího prodejce

Politika společnosti pro oblast jakosti a environmentu

PETROF, spol. s r. o., přední světový výrobce pian, vychází z dlouhodobé tradice a vyhlašuje svoji vizi heslem:
 

PETROF - PIANA SVĚTOVÉ TŘÍDY

 
Vedení společnosti vydává tuto politiku jakosti a environmentu s ohledem na zákonné předpisy ČR. V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu vyhlašuje následující dlouhodobou koncepci politiky jakosti, zároveň se vedení společnosti zavazuje neustále zlepšovat svůj vztah k životnímu prostředí s použitím těchto principů:
 • Našim hlavním cílem je dodávat výrobky a služby v kvalitě, která naplňuje očekávání zákazníka. Kvalita požadovaná zákazníkem je prvořadým kritériem našeho výrobku.
 • Dodržovat všechny platné legislativní požadavky a současně požadavky všech zainteresovaných stran související s ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochranou.
 • Zvyšovat úroveň znalostí a povědomí zaměstnanců o vlivu činností společnosti na životní prostředí.
 • U zaměstnanců vytvořit vědomí vlastní odpovědnosti za kvalitu odváděné práce. Za kvalitu odpovídá každý zaměstnanec.
 • Prosazovat zásady ochrany životního prostředí směrem k dodavatelům.
 • Informovat zainteresované strany (zejména zákazníky, zaměstnance, obec) o významných krocích v oblasti životního prostředí.
 • Zavedený systém integrovaného managementu nejen udržovat, ale využívat k trvalému zlepšování procesů a tím dosahovat snižování nákladů všeho druhu. Všechno, co děláme, neustále zlepšujeme.
K podpoře výše uvedené politiky jakosti a environmentu se vedení společnosti zavazuje:
 • Pravidelně stanovovat konkrétní cíle jakosti a environmentu, sledovat a vyhodnocovat jejich plnění, případně stanovovat nápravná opatření.
 • Vytvářet všem zaměstnancům podmínky ke splnění těchto cílů a plánovat potřebné zdroje pro jejich plnění.
 • Preventivními opatřeními minimalizovat dopad činností společnosti na životní prostředí.
Tisknout stránku
 

Galerie Petrof

Galerie Petrof  06
Galerie Petrof  04
Galerie Petrof  05
Galerie Petrof  03
Galerie Petrof  01

Slovo prezidentky

Zuzana Ceralova Petrofova, president of the companyJe mi ctí, že mohu pokračovat v tradici výroby skvělých pianin a klavírů, kterou započal můj prapradědeček již před 150 lety. V PETROFU se velmi snažíme, aby naše nástroje přinášely pianistům jen radost a potěšení a nadále svým romantickým kultivovaným zvukem rozechvívala srdce milovníků hudby po celém světě.
 
petrof-podpis-small.png
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
prezidentka skupiny PETROF
Prodej a servis
Evropa a Petrof
© Copyright 2013    |    PETROF, spol. s r.o    |    Na Brně 1955    |    500 06 Hradec Králové    |    ČESKÁ REPUBLIKA

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nezbytné pro fungování webu.