Vyhledat nejbližšího prodejce

Využití alikvót u klavírů PETROF nové generace

 
Hlavní činná znějící délka struny piána je od agrafu nebo kapitastu ke kobylce. Tato délka struny kmitá svojí stanovenou základní frekvencí, která určuje výšku tónu. Kromě své základní frekvence struna vždy vydává ještě mnoho dalších vyšších harmonických – alikvótních tónů, které ovlivňují barvu tónu.

Tón znějící pouze čistou základní frekvencí je sice zcela čistý, ale subjektivně je vnímán jako bezbarvý, nevýrazný, plochý, nezajímavý. Tóny vydávané hudebními nástroji jsou většinou složené z tónu základního a z dalších vyšších harmonických tónů, které spoluzaznívají s tónem základním a obohacují tón nástroje.

 

 

Alikvóty pro delší, bohatší a jasnější tón klavírů PETROF

 
Abychom dosáhli co možná bohatého a barevně zajímavého tónu klavíru, můžeme v oblasti vyššího středu a ve výškách kromě základní činné délky strun nechat přiznívat i jejich přední část před pražcem – kapitastem a jejich zadní úsek za kobylkou. Pokud vymezíme tyto úseky kovovými pražci (alikvótami), takto vymezený úsek struny vibruje právě alikvótní frekvencí k tónu základnímu a obohacuje ho o vyšší harmonické frekvence.

Tento princip je použit i na nové modelové řadě všech klavírů PETROF (viz následující fotografie). Výsledkem je delší, bohatší a jasnější tón vyšších kláves.

Obecně je užití alikvót v piánech hráči požadováno a je jedním ze znaků vyspělé konstrukce piána.
P 159 BORA
P 173 BREEZE
P 194 STORM
P 210 PASAT
P 237 MONSOON
P 284 MISTRAL
Tisknout stránku
 

Galerie Petrof

Galerie Petrof   06
Galerie Petrof   04
Galerie Petrof   05
Galerie Petrof   03
Galerie Petrof   01

Slovo prezidentky

Zuzana Ceralova Petrofova, president of the companyJe mi ctí, že mohu pokračovat v tradici výroby skvělých pianin a klavírů, kterou započal můj prapradědeček již před 150 lety. V PETROFU se velmi snažíme, aby naše nástroje přinášely pianistům jen radost a potěšení a nadále svým romantickým kultivovaným zvukem rozechvívala srdce milovníků hudby po celém světě.
 
petrof-podpis-small.png
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
prezidentka společnosti
Prodej a servis
Evropa a Petrof
© Copyright 2013    |    PETROF, spol. s r.o    |    Na Brně 1955    |    500 06 Hradec Králové    |    ČESKÁ REPUBLIKA